Welcome to Serwis GOK Piaski   Click to listen highlighted text! Welcome to Serwis GOK Piaski Powered By GSpeech
Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach jest samorządową instytucją kultury działająca w oparciu o statut zatwierdzony przez organizatora - Wójta Gminy Piaski.
Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego kół, sekcji, zespołów i klubów zainteresowań;
  • organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz odczytów i wystaw;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
  • tworzenie warunków do rozwoju organizacji i stowarzyszeń, których celem jest integracja społeczna i kulturalna środowiska;
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
  • pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego działania w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
1 lutego 2019 roku, po odejściu na emeryturę dyrektora p. Jana Nawrota, stanowisko to pełni p. Sebastian Nowak - z wykształcenia nauczyciel polonista, pełniacy również do tej pory stanowisko inspektor ds. oświaty i kultury Gminy Piaski oraz instruktora teatralnego Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik".
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech