Welcome to Serwis GOK Piaski   Click to listen highlighted text! Welcome to Serwis GOK Piaski Powered By GSpeech

Zalecenia dla osób korzystających z placów zabaw

Opublikowano: wtorek, 25 sierpień 2020

W związku z utrzymującym się stanem epidemicznym związanym z zagrożeniem Covid-19 wprowadzone zostają niniejsze zasady korzystania z publicznych placów zabaw wymienionych w § 1 Zarządzenia Wójta. Wszystkie osoby przebywające na placach zabaw zobowiązane są do ich bezwzględnego przestrzegania. 

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). 

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). 

3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie. 

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych). 

5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw. 

6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy. 

8. W przypadku gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. 

9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane. 

10. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, 

ze szczególnym uwzględnieniem czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu odbywać się co najmniej raz dziennie przed jego otwarciem, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech