PostHeaderIcon Kolejne sukcesy "Tęczy" i "Malinczoków".

W dniu 22 września w sali kina „ Przedwiośnie” w Krotoszynie odbył się XIlI Przegląd
Twórczości Artystycznej „Senior z inicjatywą 2017 ". Tegoroczne spotkanie przebiegało pod
hasłem „ Miłość się nie starzeje ".

Organizatorami XlIl przeglądu byli: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
W corocznym spotkaniu artystów amatorów wzięły udział zespoły działające pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach: Zespół Śpiewaczy „Tęcza ” oraz Kapela
Ludowa „Malinczoki". Oba zespoły kierowane przez pana Andrzeja Hodowanego z dużym
zaangażowaniem przygotowały się do tego wydarzenia, ponieważ szczególnie cenią sobie
wyjątkową atmosferę i znakomite przygotowanie Przeglądu.

W tym roku swoje umiejętności zaprezentowało 28 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych
oraz artyści indywidualni. Podczas występów śpiewaków oceniało jury i to ono wydało
werdykt końcowy.
Tegoroczne spotkanie było dla zespołów z Piasków bardzo owocne. Zespół
„Tęcza " otrzymał wyróżnienie w kategorii „Występ zespołowy " oraz nagrodę rzeczową.
Kapela „Malinczoki" także zdobyła wyróżnienie w kategorii „Występ zespołowy” i również
otrzymała nagrodę rzeczową.
Udział w tegorocznym Przeglądzie w Krotoszynie sprawił członkom zespołów wiele radości.

Bogusława Mazurek - kierownik artystyczny Zespołu Śpiewaczego "TĘCZA"